Stovykla 2017 - Egidijaus Darulio nuotraukos

1st July, 2017